องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
218
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศฯ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626 ตุลาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720 กันยายน 2566
ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน21 มิถุนายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256612 ตุลาคม 2565
รายงานงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ธันวาคม 2564
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ปีงบฯ 6428 ตุลาคม 2564
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินปีงบฯ 6425 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 ตุลาคม 2564
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 16 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2012 กรกฎาคม 2564
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป02 เมษายน 2564
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป05 มกราคม 2564
การประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256406 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ16 กันยายน 2563
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ 8038 ระยอง15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯกองช่าง 4 รายการ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลัทช์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8073 ระยอง15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเ11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่08 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการจัดงานประเพณีทำบุญกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านในไร่07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ การฉีด จำนวน 400 ชุด28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 ลูก รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 826 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ26 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน ครั้งที่ 326 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ24 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน ครั้งที่ 220 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน ครั้งที่ 118 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ โครงการอบต.เพ สัญจร17 มกราคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงทางเท้า สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน31 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 3 หมู่ที่ 631 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง)31 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็๋ด08 ธันวาคม 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง ปีงบฯ 6526 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ปีงบ ฯ 6523 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ปีงบฯ 6522 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างหมาพนักงานขับรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ ปีงบฯ 6522 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ปีงบฯ 6521 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ปีงบฯ 6521 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว (เกาะเสม็ด) ปีงบฯ 6521 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด10 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด10 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างหมาออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.เพ09 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแสงสว่างสาธารณะ โคมไฟถนน แอลอีดี พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้ว31 สิงหาคม 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256606 ตุลาคม 2566
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบฯ 256606 ตุลาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256604 กันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256604 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256610 กรกฎาคม 2566
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 256610 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256606 มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256608 พฤษภาคม 2566
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบฯ 256618 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256605 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256603 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256603 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256506 มกราคม 2566
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 256606 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256506 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลสัญญาซื้อ - จ้าง
หัวข้อวันที่
สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (270,600.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (816,500.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (400,500.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (816,300.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (1,387,900.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (102,500.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (76,900.00)05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (66,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (122,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 10/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (180,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (273,600.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (43,200.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (500,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (97,000.00)06 มกราคม 2563
สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (129,000.00)06 มกราคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1