องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ธันวาคม 2564
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ปีงบฯ 6428 ตุลาคม 2564
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินปีงบฯ 6425 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 ตุลาคม 2564
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 16 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2012 กรกฎาคม 2564
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป02 เมษายน 2564
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป05 มกราคม 2564
การประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256406 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ16 กันยายน 2563
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ09 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน09 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ30 มีนาคม 2563
ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 256220 มกราคม 2563
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ 8038 ระยอง15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯกองช่าง 4 รายการ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลัทช์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8073 ระยอง15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเ11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่08 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการจัดงานประเพณีทำบุญกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านในไร่07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ การฉีด จำนวน 400 ชุด28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 ลูก รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 826 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ26 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน ครั้งที่ 326 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ24 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน ครั้งที่ 220 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน ครั้งที่ 118 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ โครงการอบต.เพ สัญจร17 มกราคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงทางเท้า สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน31 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 3 หมู่ที่ 631 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง)31 มกราคม 2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็๋ด08 ธันวาคม 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง ปีงบฯ 6526 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ปีงบ ฯ 6523 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ปีงบฯ 6522 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างหมาพนักงานขับรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ ปีงบฯ 6522 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ปีงบฯ 6521 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ปีงบฯ 6521 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว (เกาะเสม็ด) ปีงบฯ 6521 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด10 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด10 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างหมาออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.เพ09 กันยายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแสงสว่างสาธารณะ โคมไฟถนน แอลอีดี พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้ว31 สิงหาคม 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256507 ตุลาคม 2565
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบฯ 256505 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256505 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256505 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256505 กรกฎาคม 2565
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 256504 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256506 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256506 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256525 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256504 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256504 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256504 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256403 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256403 ธันวาคม 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลสัญญาซื้อ - จ้าง
หัวข้อวันที่
สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (270,600.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (816,500.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (400,500.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (816,300.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (1,387,900.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (102,500.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (76,900.00)05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (66,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (122,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 10/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (180,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (273,600.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (43,200.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (500,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (97,000.00)06 มกราคม 2563
สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (129,000.00)06 มกราคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1