องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
238
เดือนที่แล้ว
2,235
ปีนี้
12,003
ปีที่แล้ว
51,011
ทั้งหมด
124,867
ไอพี ของคุณ
34.200.243.114


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ30 มีนาคม 2563
ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 256220 มกราคม 2563
สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 06 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้02 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 9 (ช่วง18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 8 (ช่วงที่ 2) หมู18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไผ่-กลางดง ซอย 6-1 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไผ่-กลางดง ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจาระบี สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง31 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256331 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบ07 ตุลาคม 2562
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ราชการ ปีงบฯ 256301 ตุลาคม 2562
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ราชการ ปีงบฯ 256301 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาโครงการ จัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด13 กันยายน 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการปลูกป่า09 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ02 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร01 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ28 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเกี่ยวกับท่อระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 36 ถัง12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 36 ชุด12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างน้ำสำหรับล้างมือฯ จำนวน 1 ชุด12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง จำนวน 1 รายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่08 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 400 ชุด28 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วไปและกลับ จำนวน 1 ลำ (สามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 25 คน)27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์ส่งมอบถุงยังชีพฯ27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือขนส่ง จำนวน 1 ลำ ขนส่งชุดอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 200 ชุด27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสารที่มีส่วนประกอบของข้าวหอม 100% จำนวน 309 ถัง24 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 309 ชุด23 เมษายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ02 มิถุนายน 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด08 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ26 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ17 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 307 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ13 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ07 มกราคม 2563
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ17 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 7 รายการ16 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ11 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 204 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ จำนวน 6 โครงการ08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่องทาง สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ม.6 (131,000.00)08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่องทาง สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซ.8 ม.6 (345,00008 พฤศจิกายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)14 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256303 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256304 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256327 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256303 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)03 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256305 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256203 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)03 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256203 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256204 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256202 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)02 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256203 กันยายน 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลสัญญาซื้อ - จ้าง
หัวข้อวันที่
สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (270,600.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (816,500.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (400,500.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (816,300.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (1,387,900.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (102,500.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (76,900.00)05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (66,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (122,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 10/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (180,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (273,600.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (43,200.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (500,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (97,000.00)06 มกราคม 2563
สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (129,000.00)06 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1