องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,360
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,360
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,299
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ16 กันยายน 2563
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ09 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน09 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ30 มีนาคม 2563
ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 256220 มกราคม 2563
สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 06 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้02 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 9 (ช่วง18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 8 (ช่วงที่ 2) หมู18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไผ่-กลางดง ซอย 6-1 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไผ่-กลางดง ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจาระบี สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง31 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256331 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบ07 ตุลาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256305 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบ่อพักน้ำบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ24 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน 75 คน โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 8 รายการ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรม จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเสม็ดฯ18 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ ทะเบียน กธ 8273 ระยอง17 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรม จำนวน 2 รายการ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือคู่มือสวดมนต์ จำนวน 30 เล่ม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรม จำนวน 2 รายการ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านฯ16 กันยายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ23 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ23 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ23 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว (เกาะเสม็ด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ14 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคสล. ถ.ชากไผ่-กลางดง-บ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ฯ11 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองปลาไหล ซ.3 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวนฯ11 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ28 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์อบต.เพ หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ฯ17 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงรั้วศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ17 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายฝาผิดรางวีฯ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ17 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเท้าศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ17 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวนฯ31 กรกฎาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)06 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256305 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256303 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256304 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)14 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256303 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256304 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256327 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256303 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)03 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256305 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256203 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)03 มกราคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลสัญญาซื้อ - จ้าง
หัวข้อวันที่
สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (270,600.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (816,500.00) 08 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (400,500.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (816,300.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 (1,387,900.00) 07 เมษายน 2563
สัญญาเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (102,500.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (76,900.00)05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (66,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (122,000.00) 05 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 10/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (180,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (273,600.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (43,200.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (500,000.00) 04 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (97,000.00)06 มกราคม 2563
สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (129,000.00)06 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1