องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,624
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
18 ธันวาคม 2563

ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
04 ธันวาคม 2563

ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญขีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปีภาษี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
29 ตุลาคม 2563

ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
09 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน),องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
25 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน),องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
25 พฤษภาคม 2563

11  ข้อควรรู้ เรื่องภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
21 พฤษภาคม 2563

ข้อแนะนำวางแผน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
21 พฤษภาคม 2563

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
30 เมษายน 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
30 เมษายน 2563

ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
17 ธันวาคม 2562

ผังที่ตั้งโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
17 ธันวาคม 2562

มาตรการป้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
17 ธันวาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพแจ้งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
17 ธันวาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)