องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,624
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17

นางปราณี เทพศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางขจรศรี เคล้าคล่อง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวมัณฑพร ธรรมเสถียร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุนิสา คุ้มภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววรรณี อุชชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชุลีนุช มีลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพัชรี มากุล
คนงาน