องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
238
เดือนที่แล้ว
2,235
ปีนี้
12,003
ปีที่แล้ว
51,011
ทั้งหมด
124,867
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215

นางปราณี เทพศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางขจรศรี เคล้าคล่อง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวมัณฑพร ธรรมเสถียร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุนิสา คุ้มภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววรรณี อุชชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชุลีนุช มีลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพัชรี มากุล
คนงาน