องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,202
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,202
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,141
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78

นางประวีร์วัณณ์ จิตตรง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิรวรรณ สำราญวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายกิตติ วันลาราษฎร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอมรรัตน์ ธีรภาพขจรเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าที่ร้อยตรีธรรมฤทธิ์ ขาวนวล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายชวลิต เกิดมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุรีภรณ์ กล่อมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบัญญัติ ปาระทัน
พนักงานขับรถยนต์


นายวสันต์ เวชทำมา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววรรณธนพร ไกรมณี
คนงาน