องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,679
เดือนที่แล้ว
2,678
ปีนี้
9,052
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
144,991
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105

นางประวีร์วัณณ์ จิตตรง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)


นายกิตติ วันลาราษฎร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม
นิติกรชำนาญการ


นางสาวจิรวรรณ สำราญวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอมรรัตน์ ธีรภาพขจรเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าที่ร้อยตรีธรรมฤทธิ์ ขาวนวล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายชวลิต เกิดมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุรีภรณ์ กล่อมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบัญญัติ ปาระทัน
พนักงานขับรถยนต์


นายวสันต์ เวชทำมา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววรรณธนพร ไกรมณี
คนงาน