องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
507
เดือนที่แล้ว
2,235
ปีนี้
12,272
ปีที่แล้ว
51,011
ทั้งหมด
125,136
ไอพี ของคุณ
54.160.19.155

นางประวีร์วัณณ์ จิตตรง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกิตติ วันลาราษฎร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าที่ร้อยตรีธรรมฤทธิ์ ขาวนวล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวจิรวรรณ สำราญวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอมรรัตน์ ธีรภาพขจรเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายชวลิต เกิดมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุรีภรณ์ กล่อมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบัญญัติ ปาระทัน
พนักงานขับรถยนต์


นายวสันต์ เวชทำมา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววรรณธนพร ไกรมณี
คนงาน