องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
137
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,318
เดือนที่แล้ว
3,583
ปีนี้
30,737
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
241,787
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166


-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีข้อความสั้น (SMS) หลอกลวงเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น ThaiD 
-:- ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ 
-:- ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น ThaiD 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการ "การยกระดับร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ" 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 15 สำหรับกา 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,อาคารชุด/ห้องชุด  
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการทำความสะหาดชายหาดและพื้นที่สาธารณะ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรม Kickoff รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
โครงการตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมทำหมันหมา-แมว และฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รายงานงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ปีงบฯ 64 
-:- ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินปีงบฯ 64 
-:-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-:- ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 20 
-:- การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ 8038 ระยอง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯกองช่าง 4 รายการ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลัทช์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8073 ระยอง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการจัดงานประเพณีทำบุญกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ การฉีด จำนวน 400 ชุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 ลูก รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 8 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงทางเท้า สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง) 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศพด.บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็๋ด 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง ปีงบฯ 65 
-:- ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ปีงบ ฯ 65 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ปีงบฯ 65 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างหมาพนักงานขับรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ ปีงบฯ 65 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ปีงบฯ 65 


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เกาะเสม็ด
เผยเคล็ดลับ “สูตรทำกะปิเคย” กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องปรุงสำคัญที่ควรมีติดบ้าน
อวดโฉม 10 สินค้าของฝากพื้นบ้าน 3 จังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก ดีไซน์ใหม่ดันขึ้นขายห้างหรู


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ