องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,679
เดือนที่แล้ว
2,678
ปีนี้
9,052
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
144,991
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105

ลำดับรายการวันที่
1การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด18 มิ.ย. 2563
2การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร18 มิ.ย. 2563
3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร18 มิ.ย. 2563
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ18 มิ.ย. 2563
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ18 มิ.ย. 2563
6การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน18 มิ.ย. 2563
7การรับชำระภาษีป้าย18 มิ.ย. 2563
8การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ18 มิ.ย. 2563
9การแจ้งถมดิน18 มิ.ย. 2563
10การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ18 มิ.ย. 2563
11การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ18 มิ.ย. 2563
12การแจ้งขุดดิน18 มิ.ย. 2563
13การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ18 มิ.ย. 2563
14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 18 มิ.ย. 2563
15การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 249918 มิ.ย. 2563
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 24918 มิ.ย. 2563
17การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 24918 มิ.ย. 2563
18การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี18 มิ.ย. 2563
19การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี18 มิ.ย. 2563
20การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2218 มิ.ย. 2563

123  >> >|