องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,624
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17
นางสมถวิล จันทร์พราหมณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ

นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ

นางประวีร์วัณณ์ จิตตรง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปราณี เทพศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเชาว์ ตุ้มชี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง
รรก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ