องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,360
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,360
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,299
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55
นายธีรวัฒน์ สุดสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ

นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายมนต์ชัย พินประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ไพศาลศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายวิญญู หมั่นการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายบุญชัย ทันสมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นางตถิยา โพธิ์แดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ