องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,679
เดือนที่แล้ว
2,678
ปีนี้
9,052
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
144,991
ไอพี ของคุณ
3.238.250.105
นายธีรวัฒน์ สุดสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ

นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายมนต์ชัย พินประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ไพศาลศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายวิญญู หมั่นการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นายบุญชัย ทันสมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ


นางตถิยา โพธิ์แดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ