องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,013
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
137,624
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17โครงการรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
04 มกราคม 2564

โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้สารชีวพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

กิจกรรม “การทำเชื้อไตรโดรเดอร์ม่า” และกิจกรรม “การทำสารจับใบ”

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

04 มกราคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

ได้ดำเนินงานจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์    ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน   วรขัตติยราชนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ หมู่ที่6 บ้านต้นลำดวน หมู่ที่7 บ้านสำเภาทอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

04 มกราคม 2564

กิจกรรมขยะสร้างศิลป์,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่

04 มกราคม 2564

กิจกรรมปลูกต้นไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

โครงการปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านต้นลำดวน หมู่ 6 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายมงคล  โพธิ์แสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563

Big cleaning day เกาะเสม็ด,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

กิจกรรม Big cleaning day เกาะเสม็ด (COVID-19)

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายมงคล  โพธิ์แสง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และกลุ่มผู้ประกอบการ ทำกิจกรรม Big cleaning day เกาะเสม็ด เพื่อป้องกัน COVID-19

30 มิถุนายน 2563

มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการระบาดของโรค COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 30 เมษายน 2563
นายมงคล โพธิ์แสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวน หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง

30 มิถุนายน 2563

โครงการจิตอาสา ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

24 มิถุนายน 2563

โครงการประเพณีทำบุญข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

โครงการประเพณีทำบุญข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสระค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

18 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลควบคุมไฟป่า และเป็นการปลูกฝังให้รู้จักรักษาต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

22 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

งานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ  ห้องประชุมสุดสาคร อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

15 มกราคม 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการชำระภาษีที่ดินฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพ และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ พร้อมกับจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสุดสาคร อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

06 มกราคม 2563

วันภูมิพลมหาราชา" ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามรอยพระราชดำริ จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการ "วันภูมิพลมหาราชา" ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามรอยพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย

17 ธันวาคม 2562

โครงการ การสานเสวนาทางออกในการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด อย่างสันติสุขและยั่งยืน,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้ประกอบการเกาะเสม็ด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วม การสานเสวนา "ทางออกในการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด อย่างสันติสุขและยั่งยืน" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเพ

16 ธันวาคม 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ โปร่งใส ก้าวไกล,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ โปร่งใส ก้าวไกล ไร้คอร์รับชั่น" ณ สวนศรีเมือง

 
09 ธันวาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)