องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง

การดำเนินการดังกล่าว เพื่อรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดระยอง ในการนี้ พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดระยองสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองได้ (ตามแบบสอบถามที่แนบมาท้ายเอกสารฉบับนี้) จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ประกอบการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป


 
07 กุมภาพันธ์ 2566