องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,318
เดือนที่แล้ว
3,583
ปีนี้
30,737
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
241,787
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

     กรณีราษฎรรายนางจิรภัทร รัตนปัญญา ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพโดยใช้อาคารเลขที่ 12/45 หมู่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ประกอบพาณิชยกิจ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ปรากฏว่านางจิรภัทร รัตนปัญญา เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันหากผู้ประกอบพาณิชยรายใด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ในวันและเวลาราชการ

     ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ตามไฟล์บัญชีรายละเอียดคำขอจดและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่แนบมาพร้อมประชาสัมพันธ์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 651 911 หรือกรณีมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเพ  


 
03 พฤษภาคม 2565


ไฟล์เอกสาร PDF