องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45

1
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การยกระดับร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ",องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านรับซื้อของเก่า เข้าร่วมเป็นร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า สมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิล ดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารจัดการคัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

15 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ขอดำเนินการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 จากช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อเลือกตั้งด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลาง จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต.เพ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน
2. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote (วิธีการกรอกข้อมูลตามภาพที่แนบ)
3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)
02 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ขอดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 "รู้จริงเรื่องเลือกตั้งกับสายด่วน 1444"
 
????????สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอพพลิเคชัน "Smart Vote" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google Play สำหรับระบบ Android
 
❎✋ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งได้ผ่านทางแอพพลิเคชัน "ตาสับปะรด" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google Play สำหรับระบบ Android
 
 
27 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

26 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทยได้มีสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จึงขอประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อทราบโดยทั่วกัน

23 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง  การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 15 สำหรับกา,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
23 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,อาคารชุด/ห้องชุด ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
21 มีนาคม 2566

,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
03 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) บัญชีรายการห้องชุ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์มหกรรมอาชีพ และนัดพบแรงงานใหญ่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ขอประชาสัมพันธ์

มหกรรมอาชีพ และนัดพบแรงงานใหญ่ "ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ" @ ระยอง

ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

10 กุมภาพันธ์ 2566

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง

การดำเนินการดังกล่าว เพื่อรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดระยอง ในการนี้ พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดระยองสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองได้ (ตามแบบสอบถามที่แนบมาท้ายเอกสารฉบับนี้) จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ประกอบการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป

07 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง ขอส่งประกาศดังกล่าว การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่ 1 - 5 จังหวัดระยอง เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

07 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแจ้งการใช้พื้นที่ฝึก,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเเจ้งการใช้พื้นที่ฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษเเขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกเเละจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ 52 ตามโครงการศึกษา อบรม ประชุมเเละสัมมนาของหน่วยต่างๆ ภายในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจำดำเนินการฝึกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอำเภอเมืองระยอง เพื่อทำการฝึกระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

30 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

ประชาสัมพันธ์ จากสภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่อง การเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

ด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ติดตามความคืบหน้าการแจ้งข่าวเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยกับผู้ประกอบการรถยนต์ ในปัจจุบันคาดว่ายังมีรถยนต์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกจำนวนหนึ่ง จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่าย ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว (รายละเอียดตามภาพข่าวประชาสัมพันธ์แนบท้าย)

06 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

โดยได้กระทำการโทรติดต่อประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษี การแจ้งคืนภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประบกอบกิจการ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเพื่อนผ่านทาง Application Line และกดรับลิงค์ปลอมที่ส่งให้ รวมทั้งแจ้งรหัส OTP เลข 6 หลัก เพื่อช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ และสูญเสียทรัพย์สินให้แก่มิจฉาชีพ

ซึ่งกรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดตามการชำระภาษี การแจ้งคืนภาษี หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ Intelligence 1161 แต่อย่างใด

26 ธันวาคม 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (45 รายการ)