องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

1
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จัดให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ รับบริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์) หรือนอกเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับบริการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ , รับ-ส่งหนังสือราชการ โดยมีการจัดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ระยะเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. 

 

23 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การใช้เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) สำหรับตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อเพื่อใช้บริการในงานด้านต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างเสริมการเปลี่ยนงานเอกสารในรูปแบบกระดาษให้เป็นระบบดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการในงานด้านต่างๆ เพื่อขอรับบริการเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 038-651911

20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

     กรณีราษฎรรายนางจิรภัทร รัตนปัญญา ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพโดยใช้อาคารเลขที่ 12/45 หมู่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ประกอบพาณิชยกิจ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ปรากฏว่านางจิรภัทร รัตนปัญญา เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันหากผู้ประกอบพาณิชยรายใด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ในวันและเวลาราชการ

     ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ตามไฟล์บัญชีรายละเอียดคำขอจดและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่แนบมาพร้อมประชาสัมพันธ์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 651 911 หรือกรณีมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเพ  

03 พฤษภาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อสถานประกอบการ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

ประสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดแัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

22 ธันวาคม 2564

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)

                                       ในเขต อบต.เพ ประจำปี 2565

15 พฤศจิกายน 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

                        แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประจำปีงบประมาณ 2565

15 พฤศจิกายน 2564

แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4

ประจำปีงบประมาณ 2565

15 พฤศจิกายน 2564

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
08 กันยายน 2564

ประกาศเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
22 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
18 ธันวาคม 2563

ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
04 ธันวาคม 2563

ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญขีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปีภาษี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th
29 ตุลาคม 2563

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)