องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45

นางสาวบุณณดา จงเจริญพานิช
หัวหน้าสำนักปลัด
094 2824941


นายกิตติ วันลาราษฎร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
061 5549299


นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม
นิติกรชำนาญการ
064 2122148


นางสาวอมรรัตน์ ธีรภาพขจรเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089 2812449


ว่าที่ร้อยตรีธรรมฤทธิ์ ขาวนวล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
086 8333892


นายดำรงศักดิ์ อบเหลือง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
088 0568781


นางสาวสุรีภรณ์ กล่อมใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
081 4872836


นายชาญวิชช์ เริ่มสุกรีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
082 5174163


นายชัยมงคล สิงห์โนนตาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
063 2147355


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายบัญญัติ ปาระทัน
พนักงานขับรถยนต์
082 9534161


นายวสันต์ เวชทำมา
พนักงานขับรถยนต์
095 7798530


นางสาววรรณธนพร ไกรมณี
คนงานทั่วไป
061 5919170