องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,318
เดือนที่แล้ว
3,583
ปีนี้
30,737
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
241,787
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดนายกิตติ วันลาราษฎร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
061 5549299


นายศรัณย์ภัทร์ ชูชุ่ม
นิติกรชำนาญการ
064 2122148


นางสาวอมรรัตน์ ธีรภาพขจรเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089 2812449


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
(ปก./ชก.)


นายดำรงศักดิ์ อบเหลือง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
088 0568781


นางสาวสุรีภรณ์ กล่อมใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
081 4872836


นายชาญวิชช์ เริ่มสุกรีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
082 5174163


นายชัยมงคล สิงห์โนนตาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
063 2147355


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายบัญญัติ ปาระทัน
พนักงานขับรถยนต์
082 9534161


นายวสันต์ เวชทำมา
พนักงานขับรถยนต์
095 7798530


นางสาววรรณธนพร ไกรมณี
คนงานทั่วไป
061 5919170