องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45

นางปราณี เทพศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
061 6529607


นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
086 1467275


นางขจรศรี เคล้าคล่อง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
087 0474117


นางสาวศุภลักษณ์ สุระผัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
095-4737254


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุนิสา คุ้มภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
087 6171867


นางสาววรรณี อุชชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
097 2214460


นางสาวชุลีนุช มีลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
061 6044210


นางสาวพัชรี มากุล
คนงานทั่วไป
094 8481827