องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,318
เดือนที่แล้ว
3,583
ปีนี้
30,737
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
241,787
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

1
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) นำโดยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ โดยร่วมกับ PTT GC โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเสม็ด ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เกาะเสม็ด ผู้ประกอบกิจการ ร่วมแห่เทียนพรรษาและถวาย ณ วัดเกาะเสม็ด พร้อมด้วยรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

31 กรกฎาคม 2566

โครงการทำความสะหาดชายหาดและพื้นที่สาธารณะ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ นำโดยนายกเฉลียว วิเชียรแลง พนักงาน อบต. ร่วมกับ ทีมจิตอาสา อุทยานฯ ตำรวจท่องเที่ยว ไฟฟ้าเกาะเสม็ด แขวงทางหลวงชนบท 7-11 เครือเสม็ดรีสอร์ท กรุ๊ป และผู้ประกอบการเกาะเสม็ด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์หญ้าข้างทางและเก็บขยะบริเวณต่างๆ ตามเกาะเสม็ด โดยมีวัตถประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนบนเกาะเสม็ด

27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม Kickoff รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเฉลียว วิเชียรแลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับสำนักสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 6.3 จังหวัดระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ด ทีม อสม. และโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จัดกิจกรรม KIckoff รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยเดินรณรงค์ในเขตชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด พร้อมทั้งแจกจ่ายยากันยุงและทรายอะเบทให้แก่ประชาชนในพื้นที่

18 กรกฎาคม 2566

โครงการตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง โดยได้นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้าน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

18 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมทำหมันหมา-แมว และฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับ ทีมสัตวแพทย์จุฬาฯ และเสม็ดรีสอร์ท กรุ๊ป จัดกิจกรรมทำหมันหมา-แมว และฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ โดยมีจำนวน หมา-แมว ทำหมันทั้งหมดจำนวน 66 ตัว และฉีดวัคซีนจำนวน 73 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ของสุนัขและแมว

06 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ณ วัดเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

06 กรกฎาคม 2566

โครงการตามรอยสุนทรภู่จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดโครงการตามรอยสุนทรภู่จังหวัดระยอง โดยนำเด็กนักเรียนและครูของโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เข้าชมนิทรรศการของสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

28 มิถุนายน 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยองและรพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อสม.บ้านเกาะเสม็ด จำนวน 46 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยจัดขึ้นเพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เกาะเสม็ด

27 มิถุนายน 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับ อุทยานเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมทรายแก้ว อุทยานเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย และอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน 

14 มิถุนายน 2566

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 แก่ผู้สูงอายุในพี้นที่ การดำเนินโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป กิจกรรมรำวง และรดน้ำดำหัว ขอพรผูสูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ

26 เมษายน 2566

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดและสถานที่สาธารณะ (ครั้งที่2),องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดและสถานที่สาธารณะ (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายเฉลียว วิเชียรแลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ร่วมกับอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด แขวงทางหลวงชนบทระยอง สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เครือเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ป 7-11 และผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด จำนวน 145 คน โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณๆ อ่าว/ชายหาดต่างๆ ทั่วเกาะเสม็ดและตัดหญ้าริมถนน เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน

05 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำซูชิและผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชน และผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจในอาชีพเสริม ได้มีรายได้ และส่งเสริมกิจการค้าท้องถิ่น

23 มีนาคม 2566

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ นำโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุญาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน

22 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บริเวณค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 7 (บ้านสำเภาทอง) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานราชการส่วนตำบล ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการป้องกัน และระงับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

13 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทรายแก้ว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้รับความรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการป้องกันอัคคีภัย

4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพร้อม สามารถจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ

5. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

20 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)