องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

1
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดและสถานที่สาธารณะหมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในแต่ละวันยังคงมีการแพร่ระบาดฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน (omicron) พื้นที่เกาะเสม็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลเพ เป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก


     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดและสถานที่สาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด (หาดทรายแก้ว) เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน

21 มกราคม 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบถนนและการจราจร หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเพ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบถนนและการจราจร (ตัดหญ้าสองข้างทางถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเสม็ด – หน้าศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเพ) หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน และทำให้สภาพภูมิทัศน์โดยรวมมีความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่นสวยงามเหมาะกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด 

05 ธันวาคม 2564

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

     

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

02 ธันวาคม 2564

งานส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th