องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,318
เดือนที่แล้ว
3,583
ปีนี้
30,737
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
241,787
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.256615 ก.พ. 2566
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256516 พ.ย. 2565
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.256530 ก.ย. 2565
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256516 ส.ค. 2565
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.25659 ส.ค. 2565
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256529 มิ.ย. 2565
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 พ.ศ.256512 พ.ค. 2565
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.256516 ก.พ. 2565
9รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256411 ต.ค. 2564
10รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
11รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256413 ส.ค. 2564
12รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.25649 ส.ค. 2564
13รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256412 ก.ค. 2564
14รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256414 พ.ค. 2564
15รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256315 ก.พ. 2564
16รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.256310 พ.ย. 2563
17รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256314 ส.ค. 2563
18รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.25636 ส.ค. 2563
19รายงานการประชุมฯ สมัยสามัญที่ 229 ก.ค. 2563
20รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256315 พ.ค. 2563

1 2   >>  >|