องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
228
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25669 ก.พ. 2566
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256525 ต.ค. 2565
3ประกาศเรียกประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ 3 ประจำปี พ.ศ.256525 ก.ค. 2565
4ประกาศเรียกประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ 2 ประจำปี พ.ศ.256523 เม.ย. 2565
5ประกาศเรียกประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256524 ม.ค. 2565
6ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 256326 ต.ค. 2563
7ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 256321 ก.ค. 2563
8ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 256320 เม.ย. 2563
9ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 256330 ม.ค. 2563

1