องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
224
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25672 ต.ค. 2566
2ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใ2 ต.ค. 2566
3คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.256614 ก.ย. 2566
4การทบทวนเเละขอความเห็นชอบปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
5นโยบายเเละวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เพ จ.ระยอง30 ก.ย. 2565
6แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256627 ก.ย. 2565
7ขออนุมัติเเผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 256821 ก.ย. 2565
8แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 มิ.ย. 2565
9กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 มิ.ย. 2565

1