องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1การทบทวนเเละขอความเห็นชอบปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
2นโยบายเเละวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เพ อ.เมืองระยอง จ.30 ก.ย. 2565
3แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 256627 ก.ย. 2565
4ขออนุมัติเเผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 256821 ก.ย. 2565
5แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 มิ.ย. 2565
6กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 มิ.ย. 2565

1