องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45

ลำดับรายการวันที่
1การขออนุญาตจัดตั้งตลาด18 มิ.ย. 2563
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 218 มิ.ย. 2563
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ18 มิ.ย. 2563
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ18 มิ.ย. 2563
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป18 มิ.ย. 2563
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล18 มิ.ย. 2563
7การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3218 มิ.ย. 2563
8การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด18 มิ.ย. 2563
9การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเ18 มิ.ย. 2563
10การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ18 มิ.ย. 2563
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ18 มิ.ย. 2563
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ18 มิ.ย. 2563
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล18 มิ.ย. 2563
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ18 มิ.ย. 2563
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป18 มิ.ย. 2563
16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล18 มิ.ย. 2563
17การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน18 มิ.ย. 2563
18การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์18 มิ.ย. 2563
19การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2118 มิ.ย. 2563
20การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร18 มิ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|