องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
211
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1มอบอำนาจของนายก อบต.เพ ให้รองนายก อบต.เพ ปฏิบัติราชการแทน27 ต.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีที่อาจเกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจาก27 ก.ค. 2566
3ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแร19 ก.ค. 2566
4ประกาศ เรื่อง ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256416 มิ.ย. 2565
5ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ9 ก.ค. 2564
6ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256421 มิ.ย. 2564
7ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปีะเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้21 มิ.ย. 2564
8ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสการรุกล้ำที่สาธารณะ5 ก.พ. 2564
9คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่5/2564 29 ม.ค. 2564
10คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่471/2563 29 ธ.ค. 2563
11คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่472/2563 29 ธ.ค. 2563
12หลักเกณฑ์เงื่อนไข การลา พฤติกรรมการมาทำงาน29 ต.ค. 2563
13ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ21 ต.ค. 2563
14ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน22 ก.ค. 2563
15คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่242/2563 15 ก.ค. 2563
16คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่239/256315 ก.ค. 2563
17คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่243/256315 ก.ค. 2563
18คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่241/256315 ก.ค. 2563
19คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่240/256315 ก.ค. 2563
20คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่238/2563 15 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|