องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256416 มิ.ย. 2565
2ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ9 ก.ค. 2564
3ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256421 มิ.ย. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปีะเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้21 มิ.ย. 2564
5ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสการรุกล้ำที่สาธารณะ5 ก.พ. 2564
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่5/2564 29 ม.ค. 2564
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่471/2563 29 ธ.ค. 2563
8คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่472/2563 29 ธ.ค. 2563
9หลักเกณฑ์เงื่อนไข การลา พฤติกรรมการมาทำงาน29 ต.ค. 2563
10ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ21 ต.ค. 2563
11ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน22 ก.ค. 2563
12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่242/2563 15 ก.ค. 2563
13คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่239/256315 ก.ค. 2563
14คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่243/256315 ก.ค. 2563
15คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่241/256315 ก.ค. 2563
16คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่240/256315 ก.ค. 2563
17คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ที่238/2563 15 ก.ค. 2563
18รับโอนข้าราชการ14 ก.ค. 2563
19ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ26 มิ.ย. 2563
20ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น18 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|