องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 เม.ย. 2565
2ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 เม.ย. 2565
3การปรับปรุงภูมิทัศน์7 พ.ค. 2564
4ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ7 พ.ค. 2564
5ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร7 พ.ค. 2564
6ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 พ.ค. 2564
7ขออนุญาตให้ใช้สถานที่เอกชนเพื่อทำการประกอบ ปรุง มีสะสมอาหารฯ7 พ.ค. 2564
8ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด7 พ.ค. 2564
9ลงทะเบียนผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2564
10ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 พ.ค. 2564
11ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย7 พ.ค. 2564
12ภาที่ที่ดินและโรงเรือน7 พ.ค. 2564
13สถิติการร้องเรียนการทุจริต7 พ.ค. 2564
14ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 พ.ค. 2564
15รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการรับบริการ ปีงบประมาณ 256329 เม.ย. 2564
16การให้บริการเชิงสถิติ24 มิ.ย. 2563

1