องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
215
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620 เม.ย. 2566
2ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 เม.ย. 2566
3ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 เม.ย. 2565
4ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 เม.ย. 2565
5การปรับปรุงภูมิทัศน์7 พ.ค. 2564
6ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ7 พ.ค. 2564
7ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร7 พ.ค. 2564
8ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 พ.ค. 2564
9ขออนุญาตให้ใช้สถานที่เอกชนเพื่อทำการประกอบ ปรุง มีสะสมอาหารฯ7 พ.ค. 2564
10ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด7 พ.ค. 2564
11ลงทะเบียนผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2564
12ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 พ.ค. 2564
13ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย7 พ.ค. 2564
14ภาที่ที่ดินและโรงเรือน7 พ.ค. 2564
15สถิติการร้องเรียนการทุจริต7 พ.ค. 2564
16ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 พ.ค. 2564
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการรับบริการ ปีงบประมาณ 256329 เม.ย. 2564
18การให้บริการเชิงสถิติ24 มิ.ย. 2563

1