องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,318
เดือนที่แล้ว
3,583
ปีนี้
30,737
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
241,787
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.25667 ก.ค. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256628 มิ.ย. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.256616 มิ.ย. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 256626 พ.ค. 2566
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.256624 ก.พ. 2566
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256616 ก.พ. 2566
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้้งที่ 1 พ.ศ.256522 ก.ย. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้้งที่ 1 พ.ศ.256524 ก.พ. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)1 ต.ค. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั