องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้้งที่ 1 พ.ศ.256522 ก.ย. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้้งที่ 1 พ.ศ.256524 ก.พ. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)1 ต.ค. 2564
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256316 เม.ย. 2564
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256416 เม.ย. 2564
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)20 ธ.ค. 2562
7แผนพัฒนาสามปี 2559-256123 พ.ย. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)23 พ.ย. 2562
9แผนพัฒนาสามปี 2560-256223 พ.ย. 2562
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ.256213 พ.ค. 2562
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ.256213 พ.ค. 2562

1