องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
221
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
นางสมถวิล จันทร์พราหมณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
089 2459872

นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
089 5032760

นางสาวชวัลพัชร กสิพร้อง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางปราณี เทพศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
061 6529607

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง
รองปลัดอบต.เพ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
089 5032760