องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
2,716
ปีนี้
18,789
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
229,839
ไอพี ของคุณ
3.237.4.45
นางสมถวิล จันทร์พราหมณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
089 2459872

นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
089 5032760

นางสาวบุณณดา จงเจริญพานิช
หัวหน้าสำนักปลัด
094 282 4941
นางปราณี เทพศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
061 6529607

นายเชาว์ ตุ้มชี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
081 3618015
นายปกรณ์ ศิริเจริญแสง
รองปลัดอบต.เพ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
089 5032760