องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
1,242
เดือนที่แล้ว
2,185
ปีนี้
15,192
ปีที่แล้ว
51,011
ทั้งหมด
128,056
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142


-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- 11 ข้อควรรู้ เรื่องภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 
-:- ข้อแนะนำวางแผน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 
-:-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.7 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.7 
-:- ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
-:- ผังที่ตั้งโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 
-:- มาตรการป้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 
กิจกรรมปลูกต้นไม้
Big cleaning day เกาะเสม็ด
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการระบาดของโรค COVID - 19
โครงการจิตอาสา
โครงการประเพณีทำบุญข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ 
-:- ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 2562 
-:- สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 9 (ช่วง 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 8 (ช่วงที่ 2) หมู 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไผ่-กลางดง ซอย 6-1 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไผ่-กลางดง ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการปลูกป่า 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเกี่ยวกับท่อระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 36 ถัง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 36 ชุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างน้ำสำหรับล้างมือฯ จำนวน 1 ชุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง จำนวน 1 รายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เกาะเสม็ด
เผยเคล็ดลับ “สูตรทำกะปิเคย” กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องปรุงสำคัญที่ควรมีติดบ้าน
อวดโฉม 10 สินค้าของฝากพื้นบ้าน 3 จังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก ดีไซน์ใหม่ดันขึ้นขายห้างหรู


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ